1 av  4 måter å forenkle en scene på

Den visuelle verden tilbyr uendelig variasjon og utfordringer for den representasjonelle kunstneren. Vår fantasi blekner i forhold til naturens mangfold! Vi må velge, redigere og sammenligne. Før du kan begynne å tegne eller male, må du kunne forenkle et motiv til noe du kan male. Med mindre du har til hensikt å lage en fotorealistisk versjon av en scene, der du kopierer hvert eneste blad eller gresstrå! De fleste av oss kommer ikke til å gjøre det, og det er heller ikke ønskelig for de fleste av oss.

De fleste kunst instruksjoner sier at vi bør forenkle; se ting enkelt og male dem enkelt. Men hvordan begynner vi å se ting i enkle termer? Dette er lettere sagt enn gjort. Vanligvis er det detaljene som fanger vår oppmerksomhet og fascinerer oss. Dette gir absolutt mening. Tenk på fokuspunktene. De er fokuspunktene fordi de tiltrekker oppmerksomheten vår. Det er vanskelig å se skogen for bare trær!

Kunstneren David M. Kessler har en god webside og blogginnlegg hvor han forteller om prosessen med å forenkle.  

Her har han et enkelt landskap med et lite båthus som hovedfokus. I enhver landskapsscene som inneholder en bygning eller noe som er menneskeskapt, vil objektet nesten alltid være hovedfokuset. I skissen har han, som jeg har omtalt foran, laget et rutenett over scenen som deler den inn i tredjedeler i begge retninger. Krysningspunktene på dette rutenettet er de beste stedene å plassere hovedfokuset. Legg merke til at horisontlinjen også følger rutenett linjen slik at den ikke er plassert i midten av komposisjonen. Legg også merke til at skråningen på høyresiden peker mot eller leder øyet mot hovedfokuset - dette er et lite eksempel på hvorfor du må tillate deg å designe din egen scene, og ikke nødvendigvis gjengis virkeligheten slik den er.   Selv det beste foto vil ikke være det beste referansebilde, så det er ikke uvanlig at man er nødt til å endre på elementer i bildet for å oppnå den optimale effekten av bildet.   Det kan være detaljer som forstyrrer, det kan være linjer som ikke passer, eller store flater som passer bedre om de flyttes på.

Dersom målet var å gjengi i et maleri eksakt slik som scenen er, så er det nok alltid å fotografere scenen for så å få det trykket ut.   

Det første man gjør når man har et referansefoto er altså å beskjære det slik at fokuspunktet kommer ved krysningspunktet, slik som illustrert ovenfor med båthusskissen.

Det andre punkt er å endre scenen slik at den blir optimal,  Slik som i båthus skissen, hvor åskammen til høyre i bilde er flyttet noe slik at linjen som åskammen tegner mot himmelen, tegner en linje direkte inn mot båthuset, som er fokuspunktet.  Husk at det er du som er kunstneren til scenen, og din oppgave er å skape et maleri, ikke en gjengivelse av virkeligheten i detalj.

Et meget god eksempel på det som her er beskrevet i blogginnlegget kan illustreres i kunstneren Matthew White sitt bilde av en vinter gate med sollys som skinner på tvers av gaten.

Her har kunstneren, beskjære bilde, forenklet bilde ved å fjerne en del av trærne, og omgruppert elementene ved å flytte en bil og et hus slik at bilde får den ønskede effekten.

I neste annen blogginnlegg skal jeg ta for med det tredje punktet som er å overdrive.   Å overdrive eller å overdramatisere innebærer å gjøre noe større, mer fremtredende eller mer dramatisk enn det egentlig er.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.