Hvem kjøper kunst

-

Hvorfor kjøper folk kunst?
Har du noen gang tenkt over spørsmålet : Hvorfor kjøper folk kunst?  Vel svaret er enkelt.   Det finnes kjøpere i alle samfunnslag og følgelig også like mange grunner til at man kjøper kunst.   Spør man et større utvalg av befolkningen spørsmålet, så vil svarene sikkert fordele seg jevnt innenfor mange hovedgrunner, og her har jeg forsøkt å navngi noen begrunnelser.

Man blir trigget eller forelsket
En viktig hovedgrunn er tankevirksomheten som foregår når man første gang ser bilde, og som gjerne fører fram til et kjøp, eller som gir den beste grunnen for å kjøpe bilde.    Dersom bilde på en måte «snakker» til deg slik at du får en positiv refleksjon, så er dette ofte grunnen.

Psykologer og også hjerneforskere har i lang tid viet sin oppmerksomhet inn mot hvorfor mennesker er så fasinert av kunst.   Mennesket har i mange tusen år skapt billedkunst, og helt fra barn og til voksen alder er man opptatt av å omforme sine tanker og ideer til noe visuelt.  Kunsten er altså en del av vårt emosjonelle register, og noen bilder appelerer sterkt til en, mens andre bilder skaper ingen eller negativ reaksjon.

Forskere har funnet at når personer observerer billedkunst, så oppstår det sterk aktivitet i den del av hjernen som har med glede å gjøre.   Denne del av hjernen blir også sterkt aktivisert når vi er forelsket.   Det er tydelig at de samme reaksjoner som forelskelse skjer også ved å betrakte bilder.

Det å eie et bilde som er kjøpt basert på disse reaksjonene gir oss en stor glede.   En ny flott sofa til en meget høy pris vil over tid ikke gi den samme sterke følelsen og gleden som det å eie et kunstverk, til kanskje en langt lavere pris.

Kunst og ny kunnskap
Kunst og kunnskap argumenterer for at opplevelsen av kunst er så givende fordi den kan være en viktig kilde til kunnskap om oss selv og vårt forhold til hverandre og til verden.   Dykker en ned i kunsten, så vil man oppleve at kunsten er en kilde til ny kunnskap.      Mange forskjellige kunstnere opp i gjennom tidene har ment at kunst bidrar til kunnskap.   Et kort besøk på et kunstmuseum, hvor en kunstformidler bringer deg inn i kunstens komplekse og intrikate verden, kan fort gi deg lysten på å forske videre, lese mer og rett og slett skaffe deg mer greie på kunst.   Dette er en investering man sjelden vil angre på.

Gi støtte til en kunstner
En kunstner har selvfølgelig også materielle behov som strekker seg utover det å kjøpe vin og malesaker.   Det finnes en rekke støtteordninger og stipend for kunstnere som skaper eller utøver en kunstform som skal dekorere, dele opplevelse, fortelle en historie eller vekke en følelse.    Kunstnere er faktisk den gruppe i Norge som i faller nedover i lønnsinntekter i landet, og er den yrkesgruppe som har størst usikkerhet med tanke på fremtidige inntekter.   

Kunstnertittelen er ikke beskyttet, noe som betyr at i utgangspunktet kan hvem som helst kalle seg kunstner.   Noen kunstnere har en akademisk utdannelse innenfor kunsten, mens andre har kurs eller har gått i lære hos etablerte kunstnere.  Andre igjen har ingen av de overfor nevnte kunnskapsbaser, og kaller seg derfor som selvlært.   Alle produserer kunst, og når du kjøper kunst fra en skapende kunstner, i motsetning til en plakat fra IKEA, så er du med på å holde kultur og kunsten ved like.

Ønsker å imponere 
Mange vil hevde de kjøper kunst for å pynte opp i sitt hjem, men kunsten må en kunne si er blitt den nye kulturelle kapitalen.    Følgelig kan det nok være mange som ønsker å kjøpe kunst for å synliggjøre sin status som kunstkjenner, eller som investor i kunst.   Dyr kunst på veggen imponerer, vakker kunst imponerer og kunst fra kjente kunstnere imponerer.   Det er mye mer schwung i et bilde av en kjent kunstner enn en plakat fra Skeidar.   Selv et kjedelig hjem blir interessant dersom et kunstverk på veggen kan få i gang samtalen under et selskap.

Kunst kan vise din personlighet.
Kunst er personlig og det er den kunst du velger som henges opp på din vegg.   Derfor blir den kunsten som du velger et lite vindu inn til sjela di.   Du synliggjør hva du liker ut fram de kunstverkene du har valgt.   Liker du farger, så henger det farger på veggene.  Liker du det dunkle, så henger det ofte også dunkle bilder på veggen.   Velg din kunst med omhu, fordi du må stå for dine valg.

Flott investering
Kunst er en av de beste og eldste måtene å investere penger på.  Tenk deg å kunne ha et virkelig bemerkelsesverdig stykke kunst som også vil se en betydelig verdiøkning en gang i framtiden.   Det er en grunn for at pengesterke folk rundt i verden setter sin formuer i kunst.   Her er det selvfølgelig kunst til en pris som overstiger både din og min pengbok, men for oss kan prosessen med å finne kunst til overkommelige priser være en spennende oppgave.   Å kjøpe et bilde av en kunstner som er i begynnelsen av sin karriere, for så å oppleve at bilder fem år senere selges til langt høyere pris enn hva du betalte.   Man skal selvfølgelig vite hva man gjør, fordi all kunst blir ikke mer verdifull over tid.

Få det pent hjemme
Vi pusser opp våre hjem for store summer hvert år.  Vi kjøper designblader og interiørmagasiner, og TV-media fylles av oppussingsprogammer og ikke minst reklamen mellom hvert program.   Foreløpig har ikke kunst fått den samme oppmerksomhet i media, men vi som pusser opp vet å ønsker oss noe flott på veggene etter at malingen er blitt tørr.   På nettet er det nå en eksplosjon i antall nettsteder som spesialiserer seg å selge eller formidle kunst.   Selv om det ikke finnes et galleri i mils omkrets, så kan man nå sitte rolig i sin nyoppussede stue å kjøpe de flotteste bilder.    Kunst er med på å sette preg på hjemmet på vårt på en personlig måte, og ikke noe fyller opp en sto hvit vegg så bra som et maleri.    Et hjem fylt med vakker kunst er et vakkert hjem.

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.