Salgsvilkår

Salgsvilkår

Denne nettsiden drives av Hareideart.com. Gjennom nettstedet refererer vilkårene “jeg,” “min,” “vi,” “oss,” og “vår” til Hareideart.com. Hareideart.com tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet, til deg som bruker, betinget av din aksept av alle vilkår, betingelser, retningslinjer og meldinger som er angitt her.
Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, deltar du i vår “tjeneste” og samtykker i å være bundet av følgende vilkår og betingelser (“tjenestevilkår,” “vilkår”), inkludert de tilleggsbetingelsene og retningslinjene som refereres her og/eller er tilgjengelige via hyperkobling. Disse tjenestevilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, uten begrensning, brukere som er besøkende, leverandører, kunder, handelsmenn og/eller bidragsytere av innhold.
Vennligst les disse tjenestevilkårene nøye før du får tilgang til eller bruker nettsiden vår. Ved å få tilgang til eller bruke noen del av nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse tjenestevilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse tjenestevilkårene anses som et tilbud, er aksepten uttrykkelig begrenset til disse tjenestevilkårene.
Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til gjeldende butikk skal også være underlagt tjenestevilkårene. Du kan gjennomgå den mest aktuelle versjonen av tjenestevilkårene når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse tjenestevilkårene ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettsiden vår. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden regelmessig for endringer. Fortsatt bruk av, eller tilgang til, nettsiden etter publisering av eventuelle endringer, utgjør aksept av disse endringene.
Min butikk er hostet av Shopify Inc. De gir meg den elektroniske plattformen som gjør at jeg kan selge produktene og tjenestene mine til deg.

DEL 1 - VILKÅR FOR NETTBUTIKKEN
Ved å godta disse tjenestevilkårene bekrefter du at du er minst myndig i staten eller provinsen din, eller at du er myndig i staten eller provinsen din og har gitt oss ditt samtykke til å la noen av dine mindreårige avhengige bruke denne siden. Du kan ikke bruke produktene våre til noe ulovlig eller uautorisert formål, og heller ikke kan du, i bruk av tjenesten, bryte lovene i ditt jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrettslover).
Du må ikke overføre noen ormer eller virus eller noe destruktivt kode. Brudd eller overtredelse av noen av vilkårene vil resultere i umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

DEL 2 - GENERELLE BETINGELSER
Vi forbeholder oss retten til å nekte service til hvem som helst av hvilken som helst grunn til enhver tid. Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over forskjellige nettverk; og (b) endringer for å tilpasse seg tekniske krav til tilknyttede nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring over nettverk. Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, selge videre eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten eller noen kontakt på nettstedet gjennom hvilken tjenesten leveres, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.
Overskrifter som brukes i denne avtalen er inkludert for bekvemmelighet bare og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

DEL 3 - NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG OPPETTHET AV INFORMASJON Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet, ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materiale på dette nettstedet leveres kun for generell informasjon og bør ikke stole på eller brukes som eneste grunnlag for beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer komplette eller mer tidsriktige kilder til informasjon. Enhver avhengighet av materialet på dette nettstedet skjer på egen risiko. Dette nettstedet kan inneholde visse historiske opplysninger. Historisk informasjon er ikke nødvendigvis nåværende og gis kun for referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen plikt til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

DEL 4 - ENDINGER I TJENESTEN OG PRISER
Prisene på produktene våre kan endres uten varsel. Vi forbeholder oss retten til å endre eller avbryte tjenesten (eller deler eller innholdet derav) uten varsel når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg eller tredjeparter for endringer, prisendringer, suspensjon eller avvikling av tjenesten.

DEL 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER
Noen produkter eller tjenester kan være eksklusivt tilgjengelige online gjennom nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensete mengder og er underlagt retur eller bytte bare i henhold til vår returpolicy. Vi har gjort enhver innsats for å vise farger og bilder av produktene våre så nøyaktig som mulig på butikken. Vi kan ikke garantere at dataskjermen viser fargene nøyaktig. Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til noen person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengdene av eventuelle produkter eller tjenester vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter vår eneste skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste som er gjort på dette nettstedet, er ugyldig der det er forbudt. Vi garanterer ikke at kvaliteten på noen produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller oppnådd av deg vil møte forventningene dine, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.

DEL 6 - NØYAKTIGHET AV FAKTURERING OG KONTOINFORMASJON
Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller avbryte mengder som er kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan inkludere bestillinger plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfelle at vi gjør en endring i eller kansellerer en

DEL 7 - PERSONLIG INFORMASJON
Innsending av personlig informasjon gjennom butikken reguleres av personvernpolicyen vår. For å se vår personvernpolicy.

DEL 8 - FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTLEGG
Av og til kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relatere seg til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader for produkter, transporttider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjonen i tjenesten eller på en tilknyttet nettside er unøyaktig når som helst uten forhåndsvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din). Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i tjenesten eller på en tilknyttet nettside, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, unntatt som kreves ved lov. Ingen spesifisert oppdatering eller oppfriskingsdato som gjelder i tjenesten eller på en tilknyttet nettside, skal tas til å indikere at all informasjon i tjenesten eller på en tilknyttet nettside er blitt endret eller oppdatert.

DEL 9 - FORBUDTE BRUKER
I tillegg til andre forbud som er fastsatt i tjenestevilkårene, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold på følgende måter: (a) for ethvert ulovlig formål; (b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte mot internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forskrifter; (d) å krenke eller bryte våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, mishandle, fornærme, skade, ærekrenke, ærekrenke, fornedre, true, eller diskriminere basert på kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonsevne; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type skadelig kode som vil eller kan brukes på en måte som påvirker funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller noen tilknyttet nettside, andre nettsteder eller internett; (h) å samle inn eller spore personlig informasjon om andre; (i) å spamme, fiske, farme, påskudd, spider, crawl, eller skrape; (j) for ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (k) å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til tjenesten eller noen tilknyttet nettside, andre nettsteder eller internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten eller noen tilknyttet nettside for å bryte noen av de forbudte bruksområdene.

DEL 10 - FRASKRIVELSE AV GARANTIER; BEGRENSNING AV ANSVAR
Vi garanterer ikke, representerer eller gir garantier for at bruken av vår tjeneste vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri. Vi gir ingen garantier for at resultatene som kan oppnås gjennom bruk av tjenesten, vil være nøyaktige eller pålitelige. Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten for ubestemte perioder eller kansellere tjenesten når som helst, uten varsel til deg. Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester levert til deg gjennom tjenesten, er (unntatt som uttrykkelig fastsatt av oss) levert "som de er" og "som tilgjengelig" for din bruk, uten noen representasjon, garantier eller betingelser av noen art, enten uttrykt eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse. I intet tilfelle skal hareideart.com, våre direktører, offiserer, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlige for skader av noen art, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, tapt inntekt, tap av besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller noen lignende skader, enten det er basert på kontrakt, erstatning, strengt ansvar eller på annen måte, som oppstår fra din bruk av noen av tjenestene eller produkter anskaffet ved hjelp av tjenesten, eller for noen annen påstand relatert på noen måte til din bruk av tjenesten eller noen produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i noen innhold, eller tap eller skade av noen art pådratt som et resultat av bruken av tjenesten eller noen innhold (eller produkt) postet, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om du er blitt informert om muligheten. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan vår ansvar være begrenset til den maksimale grad tillatt etter loven.

DEL 11 - AVGIFTER
Gebyr for ikke-utløste forhåndsbetalte varer: Hvis kjøperen unnlater å hente varer, vil selgeren belaste kjøperen et gebyr på kr 280,- + returfrakt. Gebyret skal dekke selgerens faktiske utgifter for å levere varene på nytt til kjøperen, og forsendelsen vil involvere returfrakt til avsenderen, samt eventuell ny forsendelse til kjøperen. Forsendelsen vil normalt bli utført med sporing og varsling via SMS når forsendelsen er klar for henting på kjøperens hentepunkt.

DEL 12 - INFORMASJONSKAPSLER
Nettbutikken vår inneholder såkalte informasjonskapsler (cookies). Du kan navigere i nettbutikken uten informasjonskapsler, men du kan ikke gjennomføre kjøp. Vi bruker informasjonskapsler for å administrere innholdet i handlekurven din. Dette er en tekstfil lagret på datamaskinen din. Vi lagrer også informasjon om hvorvidt du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Hvis nettleseren din eller brannmuren er satt til å forhindre lagring av informasjonskapsler, kan nettstedet slutte å fungere, eller du kan oppleve vanskeligheter med å fullføre et kjøp.