Hvordan lage digital kunst

Hvordan lage digital kunst

Er digitalt framstilte bilder kunst?

Noen vil sikkert reagere på at jeg kaller det kunst, men ser en på definisjonen for kunst så omfatter kunst alt som er kunstig.  I utgangspunktet kan alt som er skapt av mennesker kalles kunst.  Kunst er altså alle menneskelagde uttrykk for følelser, tanker og ideer i en sansbar, symbolladet form.   Siden kunst er kunstig, så er kunst en selektiv gjenskapning av virkeligheten i overensstemmelse med kunstnerens vurdering.

Jeg lager altså kunst eller bilder ved hjelp av digitale verktøy.   Det er mange kunstnere som nettopp gjør dette.   Noen benytter Photoshop og manipulerer originale foto, og andre benytter Photoshop og andre programvarer til å tegne eller male sine bilder fra start.   Jeg gjør det siste, men jeg anvender et program som heter Procreate.  Ved hjelp av en stor iPad, en apple Pencil skaper jeg mine bilder.

Procreate

Det er mange teknikker og ulike programvarer som kan benyttes, men jeg skal fortelle litt hvordan jeg gjør det.

Skisse

Jeg starter alltid med en enkel skisse.   Da prøver jeg alltid å holde det ønskede fokuspunkt inn i tre-delingen av skjermen.

Jeg hadde først tenkt å laget et tydelig naust, med berg og fjell i bakgrunn.

I dette tilfelle skal jeg lage et landskapsbilde med et rødt naust som skal være i fokuspunkter.   Det er også naturlig på dette tidspunkt å bestemme hvor hovedlyskilden er og hvor lyset skal komme fra

Dette ble raskt endret til å et naust ved et fjellvann, med litt trær og vegetasjon rundt omkring.  Så starter jeg å skravere skissen.   Jeg skraverer skissen inn i tre nivåer, mørk, mellomtone og lys.   På denne måte får jeg et godt inntrykk av balansen i bilde før jeg starter.

Fargelegging

Jeg har på forhånd valgt meg ut hvilke hovedfarge som skal inngå i bilde.  Dette er en fargepalett som jeg legger tilgjengelig i programvaren.   Så starter arbeidet med å legge ut farger.   På dette stadie er det ingen fokus på detaljer som skal inngå i bilde.

Jeg bruker også å legge en bunnfarge som er forskjellig i fra hvit, på ett de mange transparente ark som jeg har tilgjengelig.   På det ferdige bilde vil denne farge skinne i gjennom på flere steder.   I dette tilfelle er mørk brun valgt.

Detaljering

Når hovedelementene har fått lagt ut sin hovedfarge, så starter arbeidet med detaljering.   Ved en digital malingsprosess er det hele tiden mulig å gjøre endringer på en meget enkel måte.  En kan velge ut elementer, gjøre de større, mindre, mørkere eller lysere.  Også fargekorrigering er også enkelt å gjøre.

 Fargejustering

Avslutningsvis gjennomfører jeg alltid en fargejustering.   Det kan være steder i bilde som jeg synes bør være lysere eller mørkere, eller at hele bilde bør justeres. 

Til slutt er det bare å signere bilde.

Jeg har laget en enkel video, som hurtig kjører i gjennom hele prosessen med å lage mitt bilde som er presentert på iPaden først i bloggen.   Dette er en hurtigfilm, så alle små aktiviteter er naturligvis ikke så godt synlig i videoen.  

Som dere ser, så er det ferdige bilde speilet horisontalt i forhold til videoen.

Start video

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.