Hvordan vil AI påvirke kunsten?

Hvordan vil AI påvirke kunsten?

Eksplosjonen av AI-generert kunst har tatt internett med storm, og er klar til å fortsette å vokse i lang tid. I sin tur har det utløst mange debatter og diskusjoner om innvirkningen dette vil ha på kunsten og kunstnere, men mye av kontroversen virker misforstått eller overdreven. AI eller kunstig intelligens er kommet og får nå større og større innvirkning på oss i hverdagen. 

Mange mener at mer kreativt uttrykk er bra og alt tas i mot med stor applaus mens andre er svært skeptisk og kritisk.   Historisk så vet man at ny teknologi vil vinne fram og vi må nok erkjenne at vår forståelse av hva en kunstner er, vil endre seg i den nærmeste framtid.

I  stedet for å fokusere på tekniske ferdigheter med en pensel eller penn, så vil kunstneren sannsynligvis være nærmere en kunstkurator. Det vil muligens fortsatt være behov for og kreves noen tegneferdigheter, men kunstens fremtid vil innebære en betydelig prosess med å velge, justere og foredle kunstverk ved å justere parametrene - veldig lik fotografens.

Vel, dette er argumentene for den AI positive kunstnere, som er så begeistret at man ikke slipper til med andre argumenter.

Den tradisjonelle kunstnere vil argumentere med at det verdt å merke seg at selv om kunstig intelligens gir mange løfter, så vil tradisjonell kunst fortsatt være aktuell i lang tid framover i tid.   Tross alt gjorde ikke digitalkameraet tradisjonelle kunstnere foreldet.

Det som er sikkert i dag er at AI-kunstteknologi er langt fra perfekt, men dette utvikler seg så hurtig at om et år eller tre så vi man ha store problemer å skille mellom AI genererte bilder og tradisjonelt framstilte bilder. Så snart man kan generere realistiske AI-bilder – eller til og med videoer – av en hvilken som helst scene eller objekt, så vil det oppstå alvorlig tvil om i hvilken grad vi kan stole på det media som presenteres.

Undersøkelser som har vært gjennomført viste faktisk allerede i dag at 75 % av bilder som ble presentert forespurte mennesker trodde at bilder var malt av mennesker i stedet for AI teknologi.

Vi har ennå litt tid til å vurdere hvordan vi skal takle disse problemene og vår egen situasjon, men vinduet lukkes raskt ettersom AI gjør store sprang.

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.