Hvorfor er kunst så viktig for oss mennesker?

Mange forskjellige forfattere og tenkere har skrevet om viktigheten av kunst for mennesker. Noen eksempler inkluderer Aristoteles, Leonardo da Vinci, Friedrich Nietzsche, John Dewey, Susan Sontag og Arthur Danto. Det finnes også mange samtidskunstnere, kuratorer og andre kunsteksperter som argumenterer for viktigheten av kunst i dagens samfunn.
Politiske syn på kunst og dens betydning varierer fra land til land og fra politiker til politiker. Generelt sett kan imidlertid politikere fra ulike ideologiske bakgrunner og partier anerkjenne at kunst har en verdi og en viktig rolle i samfunnet.

Noen politikere argumenterer for at kunst og kultur kan spille en viktig rolle i nasjonens økonomi, og at kunstnere og kulturarbeidere bør støttes for å bidra til økonomisk vekst og utvikling. Andre politikere vektlegger kunst som en kilde til kulturell identitet og nasjonal arv, og argumenterer for å støtte og bevare kunst som reflekterer nasjonale og kulturelle verdier.

Noen politikere kan også argumentere for kunstens rolle som en katalysator for samfunnsendring og aktivisme, og støtter kunstnere og kulturinstitusjoner som tar opp sosiale og politiske spørsmål.

I sum kan politikere fra ulike bakgrunner og partier anerkjenne at kunst og kultur har en viktig rolle å spille i samfunnet, og at det er viktig å støtte og fremme kunst og kultur for å skape et rikt og mangfoldig samfunn.

I 2021 var Abid Q. Raja den norske kulturministeren, og han uttalte at kunst og kultur har en viktig rolle å spille i samfunnet. Han har blant annet sagt at kunst og kultur kan bidra til å bygge broer mellom ulike mennesker og kulturer, og at det er viktig å støtte og fremme kunstnere og kulturinstitusjoner for å sikre at kunst og kultur forblir en levende del av samfunnet.

 Mange løfter må vente, men de skal gjennomføres, uttalte kulturminister Anette Trettebergstuen på en pressekonferanse, hvor regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem.

Kunst er viktig.
Kunst er viktig for mennesker av mange grunner, og det kan være forskjellige fra person til person. Her er noen grunner til hvorfor kunst kan være viktig:

    1. Kunst er et fristed: Kunst gir oss muligheten til å flykte fra hverdagens krav og bekymringer, og gir oss et fristed hvor vi kan utforske vår kreativitet og fantasi.  Kunst kan være et sted hvor vi kan føle oss fri til å uttrykke oss på våre egne vilkår, og finne en indre ro og tilfredshet.
    2. Kunst skaper gjenkjennelse: Kunst kan skape gjenkjennelse gjennom å portrettere situasjoner eller følelser som vi selv har opplevd eller kan relatere oss til på en dyp og personlig måte.  Kunst kan også skape gjenkjennelse ved å reflektere samfunnets holdninger, verdier og kulturelle praksiser, og hjelpe oss til å forstå vårt eget ståsted i forhold til disse.
    3. Kunst utforsker livet: Kunst har alltid utforsket og kommentert livet og dets mange aspekter, fra den menneskelige tilstanden til naturens skjønnhet og kompleksitet.  Gjennom å skape kunst kan vi reflektere over eksistensielle spørsmål og oppdage nye perspektiver og dypere innsikt i livets mange mysterier.
    4. Uttrykk for følelser: Kunst gir oss muligheten til å uttrykke og kommunisere følelser og tanker som kan være vanskelige å sette ord på.
    5. Kunst til undring og læring: Kunst kan stimulere til undring og læring, og hjelpe oss å utvikle en dypere forståelse av oss selv og verden rundt oss.
    6. Inspirasjon og kreativitet: Kunst kan inspirere oss og utløse vår kreativitet. Det kan gi oss nye perspektiver på verden rundt oss og hjelpe oss å se ting på en annen måte.
    7. Kulturelt uttrykk: Kunst er ofte et viktig uttrykk for kulturen i samfunnet. Det kan gi oss innsikt i ulike kulturer og bidra til å bevare og videreføre kulturelle tradisjoner og historie.
    8. Underholdning: Kunst kan være underholdende og gi oss en pause fra hverdagen. Det kan være en kilde til glede og avslapning.
    9. Terapeutisk: Kunst kan også ha terapeutiske fordeler, og brukes som en del av terapiprosesser for å hjelpe mennesker til å uttrykke seg, bearbeide følelser og forbedre sin mentale helse.
    10. Samfunnskritikk: Kunst kan være en viktig kanal for samfunnskritikk og politisk aktivisme, og kan bidra til å øke bevisstheten om sosiale problemer og utfordringer.
    11. Kunst speiler verdensbildet: Kunst kan speile verdensbildet og gi oss et innblikk i samfunnets holdninger, verdier og kulturelle praksiser på et gitt tidspunkt i historien.

Kunst kan altså spille en viktig rolle i vår personlige utvikling, kulturelle identitet, mentale helse og samfunnet som helhet.

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.